Innlogging
Om driftstatus

Du er nå klar til å logge deg inn i applikasjonen register.kirken.no. For å få tilgang til å benytte disse funksjonene, trenger du ditt personlige brukernavn og passord.

Hvis du ikke allerede har dette, kan du ta kontakt med den lokale administrator i ditt kirkelige fellesråd Når du har mottatt et brukernavn og passord, skriver du disse inn i "Innlogging"-ruten over.

Hvis du har andre spørsmål, ta kontakt med lokal administrator.

Brukerveiledning - Sletting av logg-historikk
Brukerveiledning - Innlogging i Firefox-versjon av Medlemsregisteret
Valg MR 2013
SGD Lokalt v1.3 - 30.05.2013 BRUKERE
Skattefrie Gaver 2012
Kvikkguide - eKirkebok
Mal korreksjoner Skattefriegaver 2012
DKR for saksbehandlere
Rundskriv P-14/2012 Avvikling av papirbasert kirkebokføring
Rundskriv 2/2012 med Registerforskrift
Teknisk informasjon angående medlemsregisteret til it-ansvarlige
Sikkerhetsrutiner Medlemsregisteret
Kvikkguide for skattefrie gaver
E-brev fra Kirkerådet 26. juni 2012 - eKirkebok 2012
Kurs - eKirkebok høst 2012
Brukerstøtte
Mandag - fredag 09.00 - 15.00
Tlf: 23 08 12 34
E-post: support@kirken.no